Wspólnie z zakładami pracy nasza szkoła podejmuje i realizuje przedsięwzięcia, których celem jest nieustanne, systematyczne doskonalenie procesu dydaktyczno-wychowawczego oraz działalności opiekuńczej szkoły. Nasza szkoła korzysta z pomocy zakładów pracy przede wszystkim w takich formach, jak opiniowanie aktualizowanych planów i programów nauczania oraz programów praktyk zawodowych, przeprowadzanie praktyk zawodowych słuchaczy, kierowanie wykładowców do nauczania przedmiotów specjalistycznych, organizowanie wykładów monograficznych, recenzowanie niektórych skryptów lub partycypowanie w ich wydawaniu, przeprowadzanie egzaminów resortowych z języków obcych oraz weryfikacji w pisaniu na maszynie i stenografii, zatrudnianie absolwentów.

Zespół Szkół Stenotypii i Języków Obcych w Warszawie swoje osiągnięcia zawdzięcza w dużej mierze współpracy z wieloma urzędami, przedsiębiorstwami i instytucjami. Obecnie ze szkołą współpracują:

 • Stowarzyszenie Stenografów, Maszynistek i Sekretarek (od 1960),
 • Polskie Linie Lotnicze „Lot” (od 1969),
 • Urząd Miasta Stołecznego Warszawy (w ramach współpracy uruchomiono Policealne Studium Administracji), (od 1984),
 • Fundacja im. Stefana Batorego, z której inicjatywy powstało z dniem 1 września 1991 r. Policealne Studium Sekretarskie. Fundacja sfinansowała wyposażenie pracowni komputerowej w Studium,
 • Fundacja „Ogrodowa”, z której inicjatywy powstało z dniem 5 września 1994 r. Policealne Studium Handlu, Administracji i Języków Obcych, Fundacja została założona przez nauczycieli Studium (od 1994),
 • Policealne Studium Informatyczne „Mila College” a obecnie Warszawska Wyższa Szkoła Informatyczna (od 1995),
 • Europejskie Stowarzyszenie Sekretarek i Asystentek (European Management Assistans), (od 1996),
 • Philip’s Speech Procesing – w ramach współpracy zorganizowano pracownie audiotypii (1996),
 • Fundacja Bankowa im. Leopolda Kronnenberga sfinansowała częściowo wyposażenie pracowni komputerowej w Studium (1997),
 • Londyńska Izba Przemysłowo-Handlowa (od 1997),
 • Grupa Zasada S.A (od 2002),
 • Warszawska Izba Turystyki (od 2006 r.).

 

Wielokierunkowe współdziałanie szkoły z zakładami pracy pozwala na utrzymywanie optymalnej efektywności kształcenia przez szkołę - kształcenia zgodnego z zapotrzebowaniem na wykwalifikowaną kadrę pracowników.

Nasi partnerzy:

Kapituła egzaminacyjna LCCI, London Chamber of Commerce and Industry, to jedna z największych brytyjskich instytucji potwierdzających certyfikatami kwalifikacje językowe i zawodowe w języku angielskim. Obecnie LCCI posiada ponad 5000 akredytowanych ośrodków w 130 krajach na całym świecie, oferując szeroki wachlarz egzaminów z języka angielskiego biznesowego. Krajowy Reprezentant Londyńskiej Izby Przemysłowo-Handlowej (LCCI) w Polsce rozpoczął działalność w roku 2003, od początku ściśle kooperując ze Światową Centralą LCCI w Wielkiej Brytanii.

Jest filią organizacji zrzeszającej sekretarki i asystentki z 25 krajów europejskich. Filia EUMA-Poland jest pozarządową organizacją non-profit - stowarzyszeniem mającym formalną siedzibę w Zespole Szkół Stenotypii i Języków Obcych w Warszawie.
Istniejemy od 1994 roku. Nasze przyjęcie jako państwa w poczet krajów członkowskich odbyło się na Walnym Zgromadzeniu EUMA (wówczas EAPS - European Association of Professional Secretaries w Monachium w roku 1997).

Misja European Managemant Assistans:

 • Tworzenie nowego wizerunku zawodu sekretarki i asystentki w całej Europie
 • Wymiana pomysłów i doświadczeń praktycznych w zakresie pracy biurowej między różnymi krajami europejskimi
 • Integracja zawodowa osób pracujących na stanowiskach sekretarskich, asystenckich i innych - wspomagających kadrę zarządzającą
 • Organizowanie międzynarodowych spotkań o charakterze zawodowym i kulturalnym
 • Uczestnictwo w konferencjach i warsztatach w różnych częściach Europy

 

Firma w roku 2009 uzyskała tytuł

>> Przyjaciel OGRODOWEJ <<

Creative Solutions jes autoryzowanym przedstawicielem Philips Speech Processing. Współpracę z Philipsem rozpoczęliśmy w 1991 roku (Brabis). Misją firmy jest promowanie idei elektronicznego dyktowania i transkrypcji. "W roku 1997 uruchomiliśmy pierwsze w Polsce laboratorium audiotypi (pisania ze słuchu) w PSSiJO przy ul. Ogrodowej w Warszawie. W tej szkole audiotypia została wprowadzona do programu nauczania przyszłych sekretarek". Naczelną dewizą konstruktorów Philipsa jest prosta obsługa urządzeń. Wszystkie Pocket Memo mogą być obsłużone jedną ręką lub głosem. Transkrypcja odbywa się przy pomocy sterownika nożnego, dzięki czemu ręce cały czas pracują na klawiaturze. Cała gama produktów Philipsa jest produkowana zgodnie z normą ISO 9001. Co ważne, Philips uzyskał również wyróżnienie ISO 14001 za produkcję szczególnie przyjazną środowisku

Miesięcznik Sekretariat to praktyczny magazyn traktujący o sprawach zawodowych sekretarek i asystentek. Jest skierowany nie tylko do sekretarek, asystentek, ale także do office managerów, pracowników biurowych oraz administracji firm.
Pismo istnieje od 12 lat. W magazynie znajdują się informacje użyteczne w codziennej pracy. Miesięcznik pomaga podnosić kwalifikacje zawodowe, zawiera informacje na temat procedur biurowych, ścieżek kariery, możliwości dokształcania, organizacji stanowiska pracy, nowości z dziedziny artykułów i sprzętów biurowych i usług pomocnych dla firm. Oprócz tematyki dotyczącej spraw czysto zawodowych w miesięczniku są informacje z dziedziny prawa psychologii i savoir vivr`u.

Portal Manager na obcasach został utworzony jako konsekwencja współpracy z biznesowym środowiskiem kobiecym. Ma on na celu integrować Kobiety Sukcesu poprzez spotkania tematyczne, networking oraz inicjatywy społeczne.

"Oddaliśmy do Waszej dyspozycji stronę skierowaną do kobiet ambitnych - które w sposób staranny i przemyślany chcą planować i rozwijać swoja karierę zawodową. Swoją uwagę poświęcamy zarówno świeżo upieczonym absolwentkom - Managerom na starcie, Asystentkom , które stawiają swoje pierwsze kroki na rynku pracy, jak i kobietom, które mogą pochwalić się już pewnym stażem zawodowym i aspirującym do zdobycia kolejnych szczebli awansu, a także Kobietom Biznesu, które w codziennej pracy łączą w sposób znakomity wszechstronne role współczesnej kobiety".

 

BCSystems jest polską firmą doradztwa personalnego działającą na rynku od 2006 roku. Współpracujemy z wieloma międzynarodowymi kancelariami prawnymi oraz firmami. Nasza kompleksowa i profesjonalna obsługa, skuteczność i jakość działań zyskały uznanie zarówno klientów korporacyjnych międzynarodowych jak i małych polskich. Ważną częścią naszej działalności są rekrutacje na stanowiska administracyjne i biurowe dla klientów z różnych sektorów rynku, w tym głównie z branży prawnej. Rekrutujemy między innymi na stanowiska: recepcjonistka, sekretarka (prawna), asystentka (prawna), office manager, hr assistant, marketing assistant, executive assistant. Zapraszamy do zapoznania się z aktualnymi ogłoszeniami na stronie www.bcsystems.pl.

Akademia Biznesu wchodzi w skład grupy kapitałowej MDDP Michalik, Dłuska, Dziedzic i Partnerzy. MDDP jest jedną z najdynamiczniej rozwijających się firm doradczych w Polsce. MDDP Akademia Biznesu oferuje szerokie spektrum szkoleń i kursów w zakresie: podatki, rachunkowość, finanse, kadry i płace, controlling, zarządzanie strategiczne oraz rozwój kompetencji zawodowych i osobistych. Nasz zespół tworzą doświadczeni menedżerowie największych firm szkoleniowych działających na polskim rynku. Wieloletnia praktyka w organizowaniu kursów i szkoleń, pozwala nam na dzielenie się z Państwem wiedzą najwyższej klasy ekspertów i wykładowców.

Certyfikat EBC*L (European Business Competence* Licence), czyli Europejski Certyfikat Kompetencji Biznesowych to świadectwo praktycznej wiedzy z zakresu ekonomii i finansów oraz prawa spółek.

Jest to dokument bezterminowo potwierdzający wiedzę ekonomiczną, którym można się posługiwać bez względu na kraj. Wydawany jest przez niezależną Kapitułę Egzaminacyjną Europejskiego Kuratorium Kompetencji Biznesowych w Padeborn. Uzyskując certyfikat potwierdza się swoją aktualną wiedzę ekonomiczną, która coraz częściej jest również wymagana u pracowników z wykształceniem nieekonomicznym.

Atutem Europejskiego Certyfikatu Kompetencji Biznesowych (EBC*L) jest jednolity i międzynarodowy system egzaminacyjny, który zapewnia absolwentom możliwość uzyskania certyfikatu cieszącego się uznaniem na krajowym i międzynarodowym rynku pracy. 

Aktualności

Kontakt

 • Zespół Szkół - Ogrodowa
  Zespół Szkół Stenotypii i Języków Obcych
  Technikum Nr 29
  Szkoła Policealna Nr 26

  ul. Ogrodowa 16
  00-896 Warszawa
 • Tel. 22 620-50-51
  Tel. 22 620-50-52
  Fax 22 620-45-80

  NIP 527 000 71 15

  e-mail: sekretariat@ogrodowa.edu.pl

Galeria zdjęć