Zobacz co mamy w swojej ofercie --> prezentacja_szkoły.pptx

 

Technikum jest pięcioletnią dzienną szkołą zawodową dla absolwentów szkóły podstawowej. Po zakończeniu nauki uczeń uzyskuje świadectwo ukończenia szkoły średniej i może podejść do egzaminu dojrzałości oraz egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe. Egzaminy te zdaje na terenie szkoły przed komisją powołaną przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną.

Kierunki kształcenia:

TECHNIK ORGANIZACJI TURYSTYKI

Kierunek, który pomoże wyspecjalizować się w obsłudze pasażerów w portach lotniczych i morskich. W trakcie kształcenia poznasz podstawowe zasady gospodarki rynkowej, nowoczesne metody zarządzania i finansowania działalności gospodarczej.
Po zakończeniu nauki możesz pracować w firmach zajmujących się organizacją i obsługą ruchu turystycznego, biurach podróży, punktach informacji turystycznej. Możesz zostać rezydentem biur podróży w ciekawym zakątku świata lub przewodnikiem wycieczek krajowych i zagranicznych albo otworzyć własną działalność gospodarczą.

TECHNIK HOTELARSTWA

Nauczysz się organizacji pracy w hotelarstwie, marketingu usług hotelarskich, poznasz sposoby i zasady kierowania instytucjami związanymi z hotelarstwem, a także dowiesz się jak organizować rożnego rodzaju spotkania i imprezy firmowe.
Po skończeniu tego kierunku możesz pracować nie tylko w hotelach, ale również w ośrodkach wypoczynkowych i konferencyjnych, pensjonatach, ośrodkach SPA lub gospodarstwach agroturystycznych.

TECHNIK REKLAMY

Jeżeli jesteś kreatywny, aktywny, a w przyszłości chcesz wykorzystywać nowoczesne technologie informacyjne przy tworzeniu kampanii reklamowych oraz sprzedaży produktów i usług reklamowych w filmie, handlu i turystyce – proponujemy Ci ten kierunek.
W trakcie nauki zdobędziesz wiedzę i umiejętności niezbędne do organizowania oraz prowadzenia sprzedaży produktów i usług reklamowych, organizowania i prowadzenia kampanii reklamowej oraz projektowania i wykonywania produktów reklamowych.
Po skończeniu tego kierunku możesz być zatrudniony w agencjach reklamowych, w działach marketingu i reklamy przedsiębiorstw produkcyjnych i handlowych lub w biurach ogłoszeń środków masowego przekazu.

 

Oprócz przedmiotów ogólnych, przygotowujących do matury, w Zespole Szkół Stenotypii i Języków Obcychnauczysz się między innymi:

 • języków obcych
 • przedmiotów ekonomicznych i prawnych,
 • techniki biurowej,
 • bezwzrokowego pisania na komputerze.

 

Możesz zdobyć dodatkowe kwalifikacje:

 • LCCI (angielski)
 • EBC*L (umiejętności ekonomiczne)
 • TELC (niemiecki)
 • Weryfikacje EUMA (komputeropisanie)
 • EKUK (Europejska Karta Umiejętności Komputerowych)

 

Przygotowanie do zdobycia certyfikatów kwalifikacji zawodowych odbywa się w ramach nauczanych przedmiotów, bez dodatkowych opłat.

 

Aktualności

Kontakt

 • Zespół Szkół - Ogrodowa
  Zespół Szkół Stenotypii i Języków Obcych
  Technikum Nr 29
  Szkoła Policealna Nr 26

  ul. Ogrodowa 16
  00-896 Warszawa
 • Tel. 22 620-50-51
  Tel. 22 620-50-52
  Fax 22 620-45-80

  NIP 527 000 71 15

  e-mail: sekretariat@ogrodowa.edu.pl

Galeria zdjęć