Pracownicy Zespołu Szkół Stenotypii i Języków Obcych

Dyrekcja

 • Arkadiusz Olejniczak- Dyrektor
 • Aleksandra Lizurej - Wicedyrektor 

 

Augustyniak Izabella

język niemiecki

Bednarczyk- Iwanek Anna

język angielski, przedmioty turystyczne

Błaszczyk Dorota

przedmioty turystyczne

Brandmiller- Witkowska Lidia

język rosyjski

Brzozowska- Karasek Anna

język polski, doradztwo zawodowe

Ignatieva Angelina

język rosyjski

Chotkiewicz Aleksandra

wychowanie fizyczne

Cieśluk Ewelina

etyka, religia, wdż

Czepik Barbara

historia, historia i społeczeństwo

Czerwińska Aneta

biologia, wiedza o społeczeństwie

Dąbrowski Paweł

przedmioty reklamowe

Ferens Mirosława

matematyka

Goruk-Górski Piotr

edukacja dla bezpieczeństwa

Gottner Krystyna

przedmioty hotelarskie

Gryżewski Kamil

Wychowanie fizyczne

Hulewska  Grażyna

Matematyka, psychologia

Jakubowska Anna

przedmioty ekonomiczne, handlowe

Jordan Aleksandra

język polski, wiedza o kulturze, filozofia

Kijak Aleksandra

pedagog

Kosiba- Kuszyńska Krystyna

przedmioty reklamowe

Kozłowski Henryk

 wiedza o kulturze

Kupiec Krystyna

biologia

Latek Małgorzata

język angielski

Lech Anna

informatyka

Lizurej Aleksandra

przedmioty ekonomiczne, handlowe, wychowanie fizyczne

Łuczyńska Joanna

przedmioty hotelarskie, turystyczne, zarządzania i marketingu

Maińska Beata

geografia

Markowska Iwona

chemia

Milczarek Ewa

geografia

Moszyńska-Bogdan Joanna

przedmioty administracyjne,  doradztwo zawodowe, język niemiecki

Mulewicz Stanisław

przedmioty reklamowe

Nowicka Anna

język francuski

Olejniczak Arkadiusz

przedmioty administracyjne, historia, historia i społeczeństwo, wiedza o społeczeństwie

Ostanek Andrzej

geografia, przedmioty turystyczne

Ozdoba Monika

przedmioty turystyczne, wychowanie fizyczne

Palczewski Bartłomiej

wychowanie fizyczne

Pietrzak Mirosława

bibliotekarstwo

Piwnik Grażyna

przedmioty gastronomiczne, hotelarskie, turystyczne

Radzio Magdalena

fizyka

Rurarz Tomasz

historia, historia i społeczeństwo, wiedza o społeczeństwie

Rutkowska Katarzyna

język francuski

Stacharska Anna

matematyka

Stefaniuk Barbara

wychowanie fizyczne, bezpieczeństwo i higiena pracy

Stępień Iwona

język polski

Szejman- Naczk Alicja

przedmioty turystyczne

Szymalak Sebastian

język angielski, język angielski zawodowy

Ślęzak Piotr

przedmioty reklamowe

Woźniczko-Magdalena

przedmioty gastronomiczne

Sacharczuk Krystian

religia

Witos Olga

język angielski, język angielski zawodowy

Wróbel Małgorzata

język angielski, język angielski zawodowy

Zawadzka Marianna

pedagog

Zawiła- Niedźwiedzka Magdalena

geografia,

przedmioty turystyczne

Wieczorek- Bugajska Halina

religia

Aktualności

Kontakt

 • Zespół Szkół - Ogrodowa
  Zespół Szkół Stenotypii i Języków Obcych
  Technikum Nr 29
  Szkoła Policealna Nr 26

  ul. Ogrodowa 16
  00-896 Warszawa
 • Tel. 22 620-50-51
  Tel. 22 620-50-52
  Fax 22 620-45-80

  NIP 527 000 71 15

  e-mail: sekretariat@ogrodowa.edu.pl

Galeria zdjęć