Szkoła Policealna nr 26

 

BEZPŁATNA   DWULETNIA   RENOMOWANA   SZKOŁA  POLICEALNA

 

Szkoła Policealna Nr 26 jest dwuletnią (czterosemestralną) szkołą zawodową dla absolwentów szkół średnich. Po ukończeniu nauki Słuchacze uzyskują świadectwo ukończenia szkoły policealnej i mogą podejść do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe. Egzamin ten odbywa się na terenie Szkoły przed komisją powołaną przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną. Uzyskanie pozytywnego wyniku na egzaminie jest jednoznaczne z uzyskaniem tytułu technika w wybranym zawodzie.

Kształcenie odbywa się w oparciu o rozpoznanie zapotrzebowania na wykwalifikowaną kadrę pracowników w tych dziedzinach i jest prowadzone w ścisłym porozumieniu z zakładami pracy, m.in. poprzez organizację praktyk zawodowych, co pozwala na stałe utrzymywanie optymalnej efektywności kształcenia.

Kierunki kształcenia w systemie dziennym:

TECHNIK ADMINISTRACJI

 • specjalizacja: sekretarka/asystentka dyrektora
 • specjalizacja: handel zagraniczny
 • specjalizacja: administracja w Unii Europejskiej

 

Zapoznaj się z podstawą programową kształcenia w zawodzie.

 

Zajęcia lekcyjne:

 • W szkole dziennej - 28 godzin tygodniowo, pięć dni w tygodniu w godz. 8.00 - 16.00.
 • Zajęcia z języków obcych, informatyki i WF prowadzone są w małych grupach.

 

W Zespole Szkół Stenotypii i Języków Obcych nauczysz się między innymi:

 

 • języków obcych,
 • przedmiotów ekonomicznych i prawnych,
 • techniki biurowej,
 • bezwzrokowego pisania na komputerze.

 

 

Możesz zdobyć dodatkowe kwalifikacje:

 • LCCI (angielski),
 • Weryfikacje EUMA (komputeropisanie).

 

Przygotowanie do zdobycia certyfikatów kwalifikacji zawodowych odbywa się w ramach nauczanych przedmiotów, bez dodatkowych opłat.

 

Konto Rady Szkoły:

81 1240  6319  1111  0010  2264  9455

Aktualności

Kontakt

 • Zespół Szkół - Ogrodowa
  Zespół Szkół Stenotypii i Języków Obcych
  Technikum Nr 29
  Szkoła Policealna Nr 26

  ul. Ogrodowa 16
  00-896 Warszawa
 • Tel. 22 620-50-51
  Tel. 22 620-50-52
  Fax 22 620-45-80

  NIP 527 000 71 15

  e-mail: sekretariat@ogrodowa.edu.pl

Galeria zdjęć