Szkoła Policealna nr 26

Szkoła Policealna Nr 26 jest dwuletnią (czterosemestralną) szkołą zawodową dla absolwentów szkół średnich. Po ukończeniu nauki Słuchacze uzyskują świadectwo ukończenia szkoły policealnej i mogą podejść do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe. Egzamin ten odbywa się na terenie Szkoły przed komisją powołaną przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną.. Uzyskanie pozytywnego wyniku na egzaminie jest jednoznaczne z uzyskaniem tytułu technika w wybranym zawodzie.

Kształcenie odbywa się w oparciu o rozpoznanie zapotrzebowania na wykwalifikowaną kadrę pracowników w tych dziedzinach i jest prowadzone w ścisłym porozumieniu z zakładami pracy, m.in. poprzez organizację praktyk zawodowych, co pozwala na stałe utrzymywanie optymalnej efektywności kształcenia.

Kierunki kształcenia w systemie dziennym:

TECHNIK ADMINISTRACJI

 • specjalizacja: sekretarka / asystentka dyrektora
 • specjalizacja: handel zagraniczny
 • specjalizacja: administracja w Unii Europejskiej

 

Zapoznaj się z podstawą programową kształcenia w zawodzie.

 

TECHNIK INFORMATYK

Zapoznaj się z podstawą programową kształcenia w zawodzie.

 

Zajęcia lekcyjne:

 • W szkole dziennej - 28 godzin tygodniowo, pięć dni w tygodniu w godz. 8.00 - 16.00.
 • Zajęcia z języków obcych, informatyki i WF prowadzone są w małych grupach.

 

Zespole Szkół Stenotypii i Języków Obcych nauczysz się między innymi:

 • języków obcych
 • przedmiotów ekonomicznych i prawnych,
 • techniki biurowej,
 • bezwzrokowego pisania na komputerze.

 

Możesz zdobyć dodatkowe kwalifikacje:

 • LCCI (angielski)
 • EBC*L (umiejętności ekonomiczne)
 • TELC ( niemiecki)
 • Weryfikacje EUMA (komputeropisanie)
 • EKUK (Europejska Karta Umiejętności Komputerowych)

 

Przygotowanie do zdobycia certyfikatów kwalifikacji zawodowych odbywa się w ramach nauczanych przedmiotów, bez dodatkowych opłat.

Aktualności

Kontakt

 • Zespół Szkół - Ogrodowa
  Zespół Szkół Stenotypii i Języków Obcych
  Technikum Nr 29
  Szkoła Policealna Nr 26

  ul. Ogrodowa 16
  00-896 Warszawa
 • Tel. 22 620-50-51
  Tel. 22 620-50-52
  Fax 22 620-45-80

  NIP 527 000 71 15

  e-mail: sekretariat@ogrodowa.edu.pl

Galeria zdjęć