Rada Rodziców:

Przewodnicząca: Jarosław Romanowski - kl. I RTa

Skarbnik: Agnieszka Kwiatkowska - kl. II RT

Sekretarz: Justyna Walawander - kl. I OT

Skład:

Iwona Markowska - II HOT

Adam Szynkora - III OT

Anna Olczak - I RTb

Agnieszka Kwiatkowska - kl. II RT

Marcin Słabolepszy - kl. IV OT

Piotr Kryca - III RT 

Jarosław Romanowski - 1RTa

Marek Kościuk - I HOT

Justyna Walawander - I OT 

Regulamin Rady Szkoły

Konto bankowe Rady Rodziców

81 1240 6319 1111 0010 2264 9455

Prosimy i wpłaty na konto, zaznaczając w tytule Imię i Nazwisko dziecka oraz klasę.

 

Wiadomości

Kontakt

 • Zespół Szkół - Ogrodowa
  Zespół Szkół Stenotypii i Języków Obcych
  Technikum Nr 29
  Szkoła Policealna Nr 26

  ul. Ogrodowa 16
  00-896 Warszawa
 • Tel. (0 22) 620-50-51
  Tel. (0 22) 620-50-52
  Fax (0 22) 620-45-80

Galeria zdjęć