O naszej Szkole często w skrócie mówiło się „Szkoła Sekretarek”, gdyż od momentu powstania,  byla słynną kuźnią kadr dla tego właśnie zawodu, lub po prostu „Ogrodowa” – od nazwy ulicy, przy której od roku 1971 mieści się nasza siedziba.

Niektórzy słuchacze mówią pieszczotliwie „Ogródek”.

Historia szkoły zaczęła się w 1957 roku, gdy zarządzeniem Ministerstwa Oświaty powołano Studium Stenotypii i Biurowości w Warszawie. Dyrektorem Szkoły został wtedy Ryszard Łazarski. To dzięki jego staraniom i dyscyplinie jaką wprowadził, Studium uzyskało wysoką i stabilną pozycję w rankingach szkół pomaturalnych i stało się znane i cenione na rynku pracy.

Szkoła zmieniała swoje nazwy:

 • Studium Stenotypii i Biurowości - lata 1957 - 1961
 • Państwowe Studium Stenotypii i Języków Obcych - lata 1961 - 1969
 • Pomaturalne Studium Ekonomiczne nr 1 - lata 1969 - 1972
 • Państwowe Studium Stenotypii i Języków Obcych - lata 1972 - 1995
 • Państwowe Studium Stenotypii i Języków Obcych – Zespół Szkół Policealnych - lata 1995 - 2011.

Od września 2011 roku pełna nazwa naszej Szkoły brzmi: Zespół Szkół Stenotypii i Języków Obcych.

W skład Szkoły wchodzą:

 • Szkoła Policealna nr 26
 • Szkoła Policealna nr 28 dla Dorosłych - powstała 1 września 2005 roku.
 • Technikum Nr 29 – powstało 1 września 2011 roku.

 

Zanim trafiliśmy na ulicę Ogrodową, kilkakrotnie przenosiliśmy siedzibę:

 • Wawelska 56 - lata 1957 - 1960,
 • Nowowiejska 5 - lata 1961 - 1966,
 • Obozowa 60 - lata 1967 - 1970,
 • Ogrodowa 16 - od 1971 r. do chwili obecnej.

 

Na przestrzeni minionych lat, wychodząc naprzeciw potrzebom pracodawców, zmienialiśmy specjalności kształcenia:

 • handel wewnętrzny,
 • ogólnoekonomiczna,
 • gospodarka mieszkaniowa,
 • obsługa międzynarodowego ruchu turystycznego,
 • hotelarstwo,
 • finanse i rozliczenia międzynarodowe,
 • korespondencja w językach obcych.

 

We wrześniu 1996 r. przy pomocy firmy Philips uruchomiliśmy pierwsze w Polsce i pierwsze w Europie Środkowej laboratorium transkrypcyjne, które wykorzystywane było do nauki stenotypii i nauki języków obcych.

Od 1997 r. Zespół Szkół Stenotypii i Języków Obcych jest również Centrum Egzaminacyjnym Londyńskiej Izby Przemysłowo – Handlowej (LCCI).

Od 2010 roku jesteśmy certyfikowanym centrum szkoleniowym i egzaminacyjnym Europejskiego Certyfikatu Kompetencji Biznesowych (European Business Competence* Licence – EBC*L).

W latach 1957 - 2010 wykształciliśmy 16 333 absolwentów różnych specjalności, poszukiwanych i cenionych przez pracodawców, o czym świadczy liczba ofert pracy, kierowana rokrocznie do Szkoły. 

Aktualności

Kontakt

 • Zespół Szkół - Ogrodowa
  Zespół Szkół Stenotypii i Języków Obcych
  Technikum Nr 29
  Szkoła Policealna Nr 26

  ul. Ogrodowa 16
  00-896 Warszawa
 • Tel. 22 620-50-51
  Tel. 22 620-50-52
  Fax 22 620-45-80

  NIP 527 000 71 15

  e-mail: sekretariat@ogrodowa.edu.pl

Galeria zdjęć