Szkoła Policealna nr 26

SZKOŁA DZIENNA

Prawo do ubiegania się o przyjęcie do Zespołu Szkół Stenotypii i Języków Obcych mają absolwenci szkół ogólnokształcących i zawodowych, legitymujący się świadectwem ukończenia szkoły średniej (nie jest wymagane świadectwo dojrzałości).

 

Regulamin rekrutacji i ważne terminy do szkoły policealnej i liceum ogólnokształcącego
 

Kandydaci ubiegający się o przyjęcie do szkoły w systemie dziennym przyjmowani będą według kolejności złożenia kompletu dokumentów.

Wykaz dokumentów niezbędnych przy zapisie do studium dziennego:

 1. Podanie i Karta ewidencyjna (druki można otrzymać w sekretariacie szkoły, lub pobrać ze strony www - patrz niżej)
 2. Świadectwo dojrzałości lub ukończenia szkoły średniej ogólnokształcącej lub średniej zawodowej (oryginał).
 3. 3 fotografie (z wypisanym na odwrocie imieniem i nazwiskiem)
 4. Zaświadczenie lekarskie dopuszczające do kształcenia w zawodzie (skierowanie na bezpłatne badania dostaniesz w szkole). Tu znajdziesz wykaz palcówek medycznych, gdzie załatwisz zaświadczenie bezpłatnie.
 5. Kserokopia dowodu osobistego lub paszportu.
 6. Kandydaci składają dokumenty we własnych, wiązanych teczkach kartonowych.
 7. Wypełniony test z jednego z języków obcych (język angielski, język niemiecki język francuski)


Uwaga! Skierowanie na bezpłatne badania w celu uzyskania zaświadczenia lekarskiego dopuszczającego do kształcenia w zawodzie dostaniesz w szkole.

Tu znajdziesz adresy placówek, gdzie uzyskasz bezpłatnie zaświadczenie lekarskie.

By zapisać sięp rzyjdź do nas osobiście w godzinach 9.00 - 15.00, do Sekretariatu szkoły (ul. Ogrodowa 16), I piętro, pok. nr 12, wraz z podpisanymi dokumentami wymienionymi w regulaminie rekruracji.

Liczy się termin, kiedy dokumenty wpłyną do sekretariatu szkoły, a nie data stempla pocztowego, czy innej formy kontaktu !!!

Pliki do pobrania: 

- Podanie

Karta_ewidencyjna

Testy poziomujące z języków obcych - pliki do pobrania:

- angielski

- francuski

- niemiecki

 

Aktualności

Kontakt

 • Zespół Szkół - Ogrodowa
  Zespół Szkół Stenotypii i Języków Obcych
  Technikum Nr 29
  Szkoła Policealna Nr 26

  ul. Ogrodowa 16
  00-896 Warszawa
 • Tel. 22 620-50-51
  Tel. 22 620-50-52
  Fax 22 620-45-80

  NIP 527 000 71 15

  e-mail: sekretariat@ogrodowa.edu.pl

Galeria zdjęć