Szkoła Policealna nr 28 dla dorosłych

BEZPŁATNA DWULETNIA SZKOŁA POLICEALNA


Kandydaci ubiegający się o przyjęcie do szkoły w systemie zaocznym przyjmowani będą według kolejności złożenia kompletu dokumentów.

Regulamin rekrutacji

Wykaz dokumentów niezbędnych przy zapisie do szkoły zaocznej:

 1. Podanie do szkoły zaocznej i Karta ewidencyjna dla szkoły zaocznej (druki można otrzymać w sekretariacie szkoły lub pobrać ze strony www)
 2. Świadectwo dojrzałości lub ukończenia szkoły średniej ogólnokształcącej lub średniej zawodowej (oryginał).
 3. 3 fotografie (z wypisanym na odwrocie imieniem i nazwiskiem)
 4. Zaświadczenie lekarskie dopuszczające do kształcenia w zawodzie (skierowanie na bezpłatne badania dostaniesz w szkole). Tu znajdziesz wykaz palcówek medycznych, gdzie załatwisz zaświadczenie bezpłatnie.
 5. Kserokopia dowodu osobistego lub paszportu.
 6. Kandydaci składają dokumenty we własnych, wiązanych teczkach kartonowych.
 7. Wypełniony test z jednego z języków obcych (język angielski, język niemiecki,język francuski)


Uwaga! Skierowanie na bezpłatne badania w celu uzyskania zaświadczenia lekarskiego dopuszczającego do kształcenia w zawodzie dostaniesz w szkole.

Tu znajdziesz adresy placówek, gdzie uzyskasz bezpłatnie zaświadczenie lekarskie.

Pliki do pobrania:

Karta ewidencyjna

Testy poziomujące z języków obcych - pliki do pobrania:

- angielski

 

Terminy rekrutacji

Składanie wniosków o przyjęcie do szkoły wraz z dokumentami od 25 czerwca 2018 roku od godziny 10:00 do 28 czerwca 2018 roku do godziny 16:00

 

Rekrutacja uzupełniająca od 1 sierpnia 2018 roku od godziny 10:00 do 8 sierpnia 2018 roku do godziny 15:00

 

Wszystkie informacje w aktualnym Regulaminie Rekrutacji na 2018/2019 

 

Aktualności

Kontakt

 • Zespół Szkół - Ogrodowa
  Zespół Szkół Stenotypii i Języków Obcych
  Technikum Nr 29
  Szkoła Policealna Nr 26

  ul. Ogrodowa 16
  00-896 Warszawa
 • Tel. 22 620-50-51
  Tel. 22 620-50-52
  Fax 22 620-45-80

  NIP 527 000 71 15

  e-mail: sekretariat@ogrodowa.edu.pl

Galeria zdjęć