Programy nauczania poszczególnych zawodów przewidują zakres i czas trwania praktyki zawodowej. Pod poniższymi linkami znajdują się programy praktyk zawodowych dla poszczególnych kierunków:
    • reklama
    • turystyka
    • hotelarstwo


W przeciwieństwie do wielu uczelni, szkoła zapewnia wszystkim uczniom miejsca praktyk w renomowanych firmach, z którymi wiąże ją wieloletnia współpraca. Istniej możliwość odbywania praktyk indywidualnych, w instytucji wybranej przez ucznia po wypełnieniu przez pracodawcę kwestionariusza praktyk zawodowych.
    • kwestionariusz praktyk

 

Zgodnie z komunikatem MEN wszystkie realizowane obecnie praktyki zawodowe zostają zawieszone.

Pracodawcy mogą wystawić zaliczenia praktyk za za okres od poniedziałku 2 marca do środy 11 marca, lub do czwartku 12 marca, zgodnie z faktyczną obecnością na praktykach. Dalsza część praktyk będzie musiała odbyć się w późniejszym terminie, o ile nie zostaną podjęte inne decyzje w tej sprawie.

 

Najbliższe terminy praktyk:


2-27 marca 2020 r. - klasy 2 OTB, 3 RTB
20 kwietnia - 15 maja 2020 r. - klasy 2 OTA, 2 HOT

 

Aktualności

Kontakt

 • Zespół Szkół - Ogrodowa
  Zespół Szkół Stenotypii i Języków Obcych
  Technikum Nr 29
  Szkoła Policealna Nr 26

  ul. Ogrodowa 16
  00-896 Warszawa
 • Tel. 22 620-50-51
  Tel. 22 620-50-52
  Fax 22 620-45-80

  NIP 527 000 71 15

  e-mail: sekretariat@ogrodowa.edu.pl

Galeria zdjęć