Opłaty za wydanie duplikatu wynoszą:

 • 9 zł - legitymacja
   
 • 26 zł - dyplom, świadectwo
   

Pieniądze należy wpłacać na konto Dzielnicowego Biura Finansów Oświaty Wola

Nr konta: 74 1030 1508 0000 0005 5047 8005

Aktualności

Kontakt

 • Zespół Szkół - Ogrodowa
  Zespół Szkół Stenotypii i Języków Obcych
  Technikum Nr 29
  Szkoła Policealna Nr 26

  ul. Ogrodowa 16
  00-896 Warszawa
 • Tel. 22 620-50-51
  Tel. 22 620-50-52
  Fax 22 620-45-80

  NIP 527 000 71 15

  e-mail: sekretariat@ogrodowa.edu.pl

Galeria zdjęć