Harmonogram spotkań z rodzicami rok szkolny 2019/2020

 

15.09. 2020 – Organizacyjne Zebranie Rodziców wszystkich klas;

27.10.2020 – Dzień otwarty dla rodziców klas I – III;

17.11.2020 – Zebranie z rodzicami klas IV (proponowane oceny za I okres kształcenia);

15.12. 2020 – Zebranie z rodzicami klas I - III (proponowane oceny za I okres);

02.02.2021 – Zebranie z rodzicami klas I – IV (podsumowanie pracy w I okresie);

23.03.2021 – Zebranie z Rodzicami klas IV (zagrożenie ocenami niedostatecznymi), Dzień otwarty dla klas I-III;

18.05.2021 – Zebranie z Rodzicami klas I-III (propozycje ocen końcoworocznych, zagrożenia ocenami niedostatecznymi);

 

Terminarz

 

01.09.2020 – Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 2020/2021;

14.10.2020 – Święto Edukacji Narodowej (dzień wolny od zajęć dydaktycznych);

01.11.2020 – Dzień Wszystkich Świętych;

11.11.2020 – Święto Odzyskania Niepodległości (dzień wolny od zajęć dydaktycznych);

02.12.2020 – 08.12.2020 – Wystawianie ocen za I okres w klasach IV;

11.12.2020 – Klasyfikacja wyników nauczania w klasach IV (koniec I semestru);

23.12.2020 – 31.12.2020 – Zimowa przerwa wiosenna (dni wolne od zajęć dydaktycznych);

01.01.2021 – Nowy Rok (dzień wolny od zajęć dydaktycznych);

06.01.2021 – Święto Trzech Króli (dzień wolny od zajęć dydaktycznych);

07.01.2021 – 13.01.2021 – Wystawianie ocen za I semestr w klasach I-III;

15.01.2021 – Klasyfikacja wyników nauczania za I semestr w klasach I-III;

18.01.2021 – 31.01.2021 – Ferie zimowe (dni wolne od zajęć edukacyjnych);

01.04.2021 – 06.04.2021 – Wiosenna przerwa świąteczna (dni wolne od zajęć dydaktycznych);

19.04.2021 – 23.04.2021 – Wystawiane ocen w klasach IV za II semestr;

26.04.2021 – Klasyfikacja wyników nauczania za II semestr w klasach IV;

30.04.2021 – Uroczyste zakończenie roku szkolnego klas IV;

03.05.2021 – Święto Konstytucji 3 Maja (dzień wolny od zajęć dydaktycznych);

04.05.2021 – 07.05.2021 Matura pisemna (dni wolne od zajęć dydaktycznych);

03.06.2021 – Boże Ciało (dzień wolny od zajęć dydaktycznych);

14.06.2021 – 18.06.2021 Wystawianie ocen w klasach I-III;

21.06.2021 – Klasyfikacja wyników nauczania za II semestr w klasach I-III;

25.06.2021 – Uroczyste zakończenia roku szkolnego 2020/2021;

 

Dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktycznych 

 

14 PAŹDZIERNIKA 2020 R. (ŚRODA) – ŚWIĘTO EDUKACJI NARODOWEJ

12 STYCZNIA 2021 R. (WTOREK) – EGZAMIN POTWIERDZAJĄCY KWALIFIKACJE W ZAWODZIE – CZĘŚĆ PISEMNA

4 MAJA 2021 R. (WTOREK) – CZĘŚĆ PISEMNA EGZAMINU MATURALNEGO – JĘZYK POLSKI – POZIOM PODSTAWOWY

5 MAJA 2021 R. (ŚRODA) – CZĘŚĆ PISEMNA EGZAMINU MATURALNEGO – MATEMATYKA – POZIOM PODSTAWOWY

6 MAJA 2021 R. (CZWARTEK) – CZĘŚĆ PISEMNA EGZAMINU MATURALNEGO – JĘZYK ANGIELSKI – POZIOM PODSTAWOWY

7 MAJA 2021 R. (PIĄTEK) - DZIEŃ WOLNY OD ZAJĘĆ DYDAKTYCZNYCH

4 CZERWCA 2021 R. (PIĄTEK) – DZIEŃ WOLNY PO ŚWIĘCIE KOŚCIELNYM BOŻEGO CIAŁA

22 CZERWCA 2021 R. (WTOREK) – EGZAMIN POTWIERDZAJĄCY KWALIFIKACJE W ZAWODZIE – CZĘŚĆ PISEMNA

Aktualności

Kontakt

 • Zespół Szkół - Ogrodowa
  Zespół Szkół Stenotypii i Języków Obcych
  Technikum Nr 29
  Szkoła Policealna Nr 26

  ul. Ogrodowa 16
  00-896 Warszawa
 • Tel. 22 620-50-51
  Tel. 22 620-50-52
  Fax 22 620-45-80

  NIP 527 000 71 15

  e-mail: sekretariat@ogrodowa.edu.pl

Galeria zdjęć